Archive Portal Europe

zaterdag 2 oktober 2010

De draaideur ambtenaar

Als ambtenaar mijmer ik wel eens over de stap naar het bedrijfsleven: minder regeldruk, politiek en een beter uurtarief. Het regeerakkoord lijkt het erfgoed te ontzien (daar verschuilt zich immers het waarachtige Nederland) maar je weet het nooit.

In afwachting van het CDA congres lees ik een artikel over de overstap van Wouter Bos naar KPMG. Een interessant artikel over het schijnbare gemak waarmee voormalig minister Bos zijn bij de overheid vergaarde kennis en expertise in mag gaan zetten voor de bedrijfsmatige zaak.

Het artikel buigt zich over de ontbrekende regels in overheisland Nederland met betrekking tot belangenverstrengeling of concurrentiebeding. Waar je bij elk zichzelf respecterend bedrijf na vertrek je drie jaar lang niet binnen het werkterrein actief mag zijn tenzij tegen betaling van een fikse afkoopsom, is het voor ambtenaren technisch mogelijk om op vrijdag afscheid te nemen en op maandag als consultant je weer te melden aan hetzelfde bureau.

In andere landen bestaan daar ethische commissies voor en ook de Europese Unie buigt zich over het formuleren van gedragsregels voor publieke gezagsdragers. Hoewel het hier vaak nog gaat om draaideur-politici vind ik het ook een relevante discussie voor de ambtenarij. In een tijd waarin we volgens Marc Chavannes geconfronteerd worden met "ongerichte bezuinigingstaakstellingen" die leiden tot "relatief verfijnd ontwijkgedrag (...). Outsourcing van taken, inhuren van adviseurs", mogen we namelijk best kritisch kijken naar hoe dat ingericht kan worden.

Laten we proberen de kloof politiek-burger niet te verrijken met de kloof ambtenarij-burger. Het unanieme beeld dat het allemaal wel minder kan met die overheidsdienaars moeten we niet versterken met de draaideur-ambtenaar. Op die manier geven we ons gedoogkabinet nog gelijk ook. En dat laat ik liever aan CDA congressen over...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Geen opmerkingen:

Een reactie posten